Från Gränby Centrum:

- Kör rakt fram skyltat Gränby Sportfält
- Sväng vänster i Rondellen vid Willys
- Kör rakt fram över viadukten
- Sväng första vänster 

Från Tycho Heden/Råbyleden:

Kör rakt fram på Råbyleden
- Sväng höger efter IFU Arena

Från Bärbyleden:

- Sväng vänster mot Gränyby Sportfält
- Sväng vänster i Rondellen vid Willys
- Kör rakt fram över viadukten
- Sväng första vänster 

Från E4:

- Sväng av motorvägen
- Kör rakt fram
- i rondellen sväng höger mot Gränby Sportfält
- Sväng vänster i Rondellen vid Willys
- Kör rakt fram över viadukten
- Sväng första vänster