Upsala Tennisklubbs styrelse ska enligt klubbens stadgar ha en ordförande samt 6 till 8 ledamöter. Styrelsen är det organ som fattar beslut i alla större eller principiellt viktiga frågor.
Styrelsen utses vid klubbens årsmöte. År 2016 består styrelsen av följande personer.


Du kan självklart kontakta styrelsen, Mats Pettersson, mats@mpsport.se eller mobil: 0708-553246
Mats Pettersson, OrdförandeTomas Odin, KassörBirgitta Milbrink, SekreterareDaniel Rudström, LedamotLotta Beming, LedamotMagnus Fjällström, LedamotMaria Vantola, LedamotAmir Alimohammadi, Ledamot


AB UTK-hallenLasse Nordström, Ordförande AB UTK-hallenRoger Jo Linder, Ledamot AB UTK-hallenDaniel Rudström, Ledamot AB UTK-hallenTomas Odin, Ledamot AB UTK-hallen